σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Ανακοινώνονται οι επιλεχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες για την Πρακτική Άσκηση του χειμερινού εξαμήνου, όπως αναρτώνται στο συνημμένο pdf. Η Πρακτική Άσκηση θα διεξαχθεί από

24 Οκτωβρίου 2014 μέχρι 23 Ιανουαρίου 2015.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που δεν επιθυμούν να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση στο φορέα που επιλέχθηκαν να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση koteamarianthi@gmail.com μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου 2014, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι αποδέχονται τη θέση.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-10-08

Συνημμένα
Επιλεγέντες φοιτητές-τριες_χε_14-15 (1).pdf