σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Ανακοινώνονται οι ημέρες και ώρες εξέτασεις των μαθημάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Μάθημα Ημέρα Ώρα Αίθουσα
       
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία 18.10.2014 10:00-12:00 108
       
Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών 18.10.2014 13:00-15:00 108
       
Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 19.10.2014 10:00-12:00 108

 

  • Σημειώσεις: 
  1. Οι  υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα εξετάσεων του πρώτου μαθήματος μια ώρα πριν την έναρξη αυτών, ενώ για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  2. Η αίθουσα 108 βρίσκεται στο ισόγειο της πτέρυγας Στασινοπούλου (μπλε κτίριο).

 

Από τη Γραμματεία

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-10-01