σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές /-τριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του τμήματος Κοινωνιολογίας που θα πραγματοποιηθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς από 15.10.2014 μέχρι 14.01.2015 να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα και να την καταθέσουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Μαριάνθη Κοτέα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-09-25

Συνημμένα
Αίτηση Συμμετοχής.pdf