σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες/ -ούσες στην εξέταση του μαθήματος ξένης γλώσσας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Εγκληματολογία".

  • Για την αναλυτική κατάσταση των επιτυχόντων/ -ουσών βλ. συνημμένο pdf.

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-09-23

Συνημμένα
Επιτυχόντες στην ξένη γλώσσα.pdf