σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Αθήνα, 17.09.2014

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος Κοινωνιολογίας ότι για τεχνικούς λόγους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την εγγραφή θέσεων από τους φορείς, αλλάζουν οι ημέρες και ώρες παραλαβής και κατάθεσης των αιτήσεων τους για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του χειμερινού εξαμήνου. Το νέο πρόγραμμα έχει ως εξής;

 1. Παρασκευή 26.09.2014
 2. Δευτέρα 29.09.2014
 3. Τετάρτη 01.10.2014
 4. Πέμπτη 02.10.2014 και
 5. Παρασκευή 03.10.2014

από τις 09:00 εώς τις 11:00

 

 

από το γραφείο της Επιστημονικής Υπεύθυνης, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του ΔΕΣΚοι, Λαγουμιτζή και Χαριλάου Τρικούπη 1. 

Η επιστημονική υπεύθυνη

 

Μαριάνθη Κοτέα

 

Επίκουρη Καθηγήτρια


Αθήνα, 12.09.2014

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος Κοινωνιολογίας ότι η Πρακτική Άσκηση του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου 2014 μέχρι 14 Ιανουαρίου 2015.

 

Για το λόγο αυτό όσοι φοιτητές/-τριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ’ αυτήν καλούνται: 

 • να εγγραφούν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://submit-atlas.grnet.gr, στην κατηγορία "προπτυχιακός φοιτητής". Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο: 210 7724 390, Δευτ.-Παρ. 09:00-17:00.
 • να παραλάβουν και να καταθέσουν τις αιτήσεις για τη συμμετοχή τους, μετά από επιλογή, στην Πρακτική Άσκηση του τμήματος Κοινωνιολογίας τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
 1. Δευτέρα 22.09.2014,
 2. Τετάρτη 24.09.2014,
 3. Παρασκευή 26.09.2014,
 4. Δευτέρα 29.09.2014 και
 5. Τετάρτη 01.10.2014

από τις 09:00 μέχρι τις 11:00

από το γραφείο της Επιστημονικής Υπεύθυνης, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του ΔΕΣΚοι, Λαγουμιτζή και Χαριλάου Τρικούπη 1. 

 

 • να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Μία Φωτογραφία τους
 2. Αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας τους* 
 3. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου των σπουδών τους                          

* Οι φοιτητές/-τριες μπορούν να απευθυνθούν στο ΚΕΦοι για την έκδοση του αντιγράφου της Αναλυτικής Βαθμολογίας τους.   

 

 • Τα Εσωτερικά Κριτήρια επιλογής είναι:
 1. τα προαπαιτούμενα μαθήματα που έχουν ορίσει οι τομείς,
 2. ο αριθμός των Διδακτικών Μονάδων.

► Προτεραιότητα έχουν οι τελειόφοιτοι φοιτητές/-τριες.

 

 

Η επιστημονική υπεύθυνη

 

Μαριάνθη Κοτέα

Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-09-12