σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Αγαπητοί φοιτητές,

Αγαπητές φοιτήτριες,

 

Σας συγχαίρουμμε για την επιτυχία σας στο Τμήμα και σας ενημερώνουμε ότι

 

  1. η εγγραφή σας στο Τμήμα θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα εγγραφών το οποίο έχει αναρτηθεί εδώ. Η ημερομηνία είναι Δευτέρα 22 Σεπτ. 2014,
  2. απαραίτητη για την οριστική εγγραφή σας η ηλεκτρονική προ-εγγραφή η οποία γίνεται εδώ, 
  3. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής βρίσκοντααι εδώ.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-09-15