σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Κοινωνιολογία" (ΦΕΚ 2307/τ. Β΄/27.08.14), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην "Κοινωνιολογία" (επιπέδου Master ή DEA), με τρεις κατευθύνσεις:

  1. "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα"

  2. "Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία"

  3. "Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία"

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την εξεταστέα ύλη βλ. εδώ.

  • Για το πρόγραμμα εξετάσεων θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Επιπλέον Πληροφορίες