σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

02.09.2014

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΜΣ "Εγκληματολογία":

•   Οι εξετάσεις για την ξένη  γλώσσα θα πραγματοποιηθούν το

Σάββατο 20-09-2014 

κατά τις ώρες 09:00 - 11:00

στην Αίθουσα 301,

•   Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ «Εγκληματολογία» θα πραγματοποιηθούν

Σάββατο 27-09-2014

κατά τις ώρες 09:00 - 15:00

στην Αίθουσα 108.

 

► Για τις προφορικές εξετάσεις των αποφοίτων ΑΤΕΙ θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

 

•   Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένη ανακοίνωση.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ "Εγκληματολογία"


16.09.2014

 

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα προφορικών εισαγωγικών εξετάσεων των αποφοίτων ΑΤΕΙ στο ΠΜΣ Έγκληματολογία΄.

Για το λεπτομερές πρόγραμμα βλ. συνημμένο αρχείο.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ "Εγκληματολογία"