σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Ανακοινώνεται απο τη Γραμματεία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος ότι

 

1. το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου έχει αναρτηθεί (από τις 8 Αυγ. ε.έ. στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου) και από σήμερα (18 Αυγ. ε.έ.) βλ. εδώ.

 

2. για τις σημειούμενες (πιθανόν) μεταβολές (ημέρα ή/και ώρες ή/και αίσθουσα) αλλά και ενδεχόμενες πρόσθετες διευκρινήσεις από σήμερα (18 Αυγ. ε.έ), βλ. εδώ.

 

Σημείωση: Η ύλη των μαθημάτων χειμερικού και εαρινού εξαμήνου έχει αναρτηθεί για

► το χειμερικό εξαμηνο εδώ και

►το εαρινό εξάμηνο εδώ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-08-31