σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

(ΦΕΚ υπ’ αρ. 2006/23-7-2014, τ.Β΄)
 
ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015
 
ΣΚΟΠΟΣ

 
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που το δημιουργούν καθώς επίσης  και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής. Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή DEA). 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 
Στο πρόγραμμα θα εισαχθούν 15 φοιτητές/τριες, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας: 
  • Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%
  • Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης συμμετέχουν οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να προσέλθουν
από 1 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2014,
(καθημερινά, ώρες: 09:00 – 13:00)
στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, που στεγάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Λεωφόρος Συγγρού 136, παλαιό κτίριο, 3ος όροφος, τηλ. 2109201458) προκειμένου να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής.
 
Το αναλυτικό έντυπο καθώς και η σχετική προκήρυξη υπάρχουν και στην παρακάτω διεύθυνση του διαδικτύου: http://criminology.panteion.gr
 
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014
 
Η Διευθύντρια 
 
Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου 
 

 

  • Αναλυτικά για τη σχετική προκήρυξη βλ. συνημμένα.
 

Επιπλέον Πληροφορίες