σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος

"Ειδικά Θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας: Μελέτη περιπτώσεων"

(κωδ. 195)

θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη την

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

στα

δικαστήρια Πειραιά.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-05-29