σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

 

 

 

  • Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων
  • Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
  • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2014 συμπληρώνεται σύμφωνα  με τη ροή των ανακοινώσεων των διδασκόντων.
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
  • Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2014-05-ΧΧ).

 

► Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου έχει αναρτηθεί εδώ και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπισττημίου.

 


  Παρατήρηση για τις εξετάσεις της Εμβόλιμης Εξεταστικής (: Χειμερινό Εξάμηνο) Περιόδου

 

Σχετικώς με το Πρόγραμμα και την ύλη του της εμβόλιμης περιόδου βλ.

  • για το Πρόγραμμα των εξετάσεων εδώ (pdf)

  • για την Ύλη των μαθηματων της εμβόλιμης περιόδου εδώ (pdf)


 

Επιπλέον Πληροφορίες