σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μάθημα

΄Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ΄

(Β' εξαμήνου - Κ.Μ. 214)

δεν θα διδαχθεί την Τρίτη 8-4-2014 λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντα. Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα εκδοθεί μεταγενέστερη ανακοίνωση.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-04-05