σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 H καθηγ. κ. Αννα Λυδάκη ανακοινώνει ότι το μάθημα

Λαϊκή τέχνη και κοινωνία. Θέματα λογοτεχνίας και κινηματογράφου,

τη

Δευτέρα, 31.3.2014,

θα γίνει στο

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων, Διογένους 1, Πλατεία των Αέρηδων στην Πλάκα,

στις 11.30.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-03-27