σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος

Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ

της

Δευτέρας 24/03/2014

αναβάλλεται, λόγω συμμετοχής της καθηγήτριας κας Χρ. Ζαραφωνίτου σε εκδήλωση του European Crime Prevention Network (Greek Presidency).

  • Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την

Παρασκευή 28/3/2014, ώρες 11.00-14.00, στην Αίθουσα Β3.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-03-22