σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Το μάθημα

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(κωδ.656, στ΄εξ.)

δεν θα διδαχθεί εκτάκτως αύριο

6-3-2014,

λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας στις συνεδριάσεις των οργάνων του Τμήματος κατόπιν σχετικού προγραμματισμού από τον πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-03-05