σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της διδασκαλίας του υποχρεωτικού μαθήματος

«Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου αι. Ι» [Κ.Μ. 300642]

θα γίνει στις 05/03/2014.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-02-26