σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων

  • «Η ευρωπαϊκή διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων» [Κ.Μ. 300213] και
  • «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα» [Κ.Μ. 300206]

θα γίνει στις 04/03/2014.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-02-24