σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων

  • «Θεωρία Κοινωνικής Στρωμάτωσης» [Κ.Μ. 300049] και
  • «Δημοσιονομικοί Θεσμοί, Κοινωνία και Δημόσια Απασχόληση» [Κ.Μ. 300183]

θα γίνει στις 04/03/2014.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-02-24