σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

H έναρξη διδασκαλίας του μαθήματoς

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ

(ΥΠ Β' εξαμήνου - Κ.Μ. 214)

θα γίνει την

Τρίτη 4-3-2014

.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-02-23