σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του μαθήματος

«Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία»

[Κ.Μ. 300057]

θα πραγματοποιηθούν την

Τετάρτη 19/02/2014, ώρα 12.00

στο γραφείο του καθηγητή κ. Δ. Λαμπρέλλη και όχι ώρα 17.00 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-02-18