σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του μαθήματος

Ιστορία Εγκληματολογικών Θεωριών

[Κ.Μ. 030680]

θα πραγματοποιηθούν την

Πέμπτη 20/02/2014,

ώρες 14.00-16.00

στην αίθουσα 108

και όχι στις 19/02/2014, όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-02-13