σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται από τον καθηγητή κ. Σ. Τσοτορό ότι μάθημα

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (ΚΟΙΝ 643)

του

Β' εξαμήνου

θα εξεταστεί την

Τρίτη

11/10/2011 

καΙ ώρα

09.00-15.00

  • Επίσης, την

 

Τρίτη,

18/10/2011

ώρα 15.00-20.00

Γραφείο Ε17

θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική εξέταση.

 


 


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-10-08