σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται η αναβολή των κάτωθι μαθημάτων:

  • του προπτυχιακού προγράμματος

Από τον A. Tocquevill στον D. Landes: φτώχεια και πλούτος (κωδ. 030210 - εξάμ. Ζ')

  • του μεταπτυχιακού προγράμματος

Οικονομική και Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών

του καθηγητή κυρίου Ευάγγελου Πρόντζα την Παρασκευή 10.01.2014 για λόγους ασθενείας. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

 

Ο διδάσκων

Καθηγητής Ευάγγελος Πρόντζας

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-01-09