σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων (σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου) της

Δευτέρας

10/10/2011

εξαιτίας της απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς (μέσα σταθερής τροχιάς, ΕΘΕΛ)

δεν θα πραγματοποιηθούν.

  • Η εξετάσή τους θα γίνει σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με νεώτερη ανακοίνωση από τα Τμήματα.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-10-08