σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Για έκτακτους λόγους υγείας αναβάλλονται οι ώρες υποδοχής καθώς και τα μαθήματα 

Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής (κωδ. 030158 - εξάμ. Ε')

Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου (κωδ. 030165 - εξάμ. Ζ')

 και του ΠΜΣ "Κοινωνιολογία"

Κοινωνικές Αναπαραστάσεις: Ταυτότητες και Μέσα Επικοινωνίας

της καθηγήτριας κα Χριστιάνας Κωνσταντοπούλου. Η αναπλήρωση αυτών θα γίνει κατ'όπιν συνεννοήσεως των φοιτητών με την διδάσκουσα.

Από τη διδάσκουσα

Καθ. Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-01-07