σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας ότι το μάθημα του Γ΄ Εξαμήνου

 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ, ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ  
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
 
δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20.12.2013 λόγω προσωπικού κωλύματος της διδάσκουσας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-12-19