σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

(κωδικός μαθήματος 723),

δεν θα διδαχθεί σήμερα Δευτέρα  14.00-17.00, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος αναπληρωτή καθηγητή κ. Γρ. Λάζου

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-12-16