σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα

"Διεθνείς Οργανισμοί και Δικαιώματα του Ανθρώπου" (κωδ. 030822 - εξάμηνο Ζ')

που διδάσκει ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Τσίρης, από την επόμενη εβδομάδα θα διδάσκεται κάθε

Τετάρτη, 12:00-15:00 στην αίθουσα Β2.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-12-13