σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται η αναβολή του μαθήματος του Καθηγητή κ. Ευάγγελου Πρόντζα

"Από τον A. Tocquevill στον D. Landes: φτώχεια και πλούτος" (κωδ. 030210 - εξάμηνο Ζ')

την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου ε.έ. λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στην Σύνοδο των Πρυτάνεων.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-12-12