σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι το μάθημα

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι  

δεν θα διδαχθεί σήμερα Τρίτη 26-11-2013 λόγω ασθενείας του διδάσκοντος καθηγητή κ. Π. Δουκέλλη. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-11-26