σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 


Ανακοινώνεται η αναβολή του μαθήματος του Καθηγητή κ. Ε. Πρόντζα

"Από τον A. Tocquevill στον D. Landes: φτώχεια και πλούτος" (κωδ. 030210 - εξάμηνο Ζ')

την Παρασκευή 22.11.2013 λογω έκτακτης διοικητικής υποχρέωσης.

 

Από τον διδάσκοντα.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-11-21