σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου ότι το νέο ΥΕ μάθημα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

θα διδάσκεται κάθε

Πέμπτη,

ώρα 08.00-11.00

στην

αίθουσα 300.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-11-18