σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 


Ανακοινώνεται ότι η παράδοση του μαθήματος

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία (κωδ. 030604 - Α' εξάμηνο)

δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01.11.2013 λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας με ομάδα προπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικό συνέδριο (http://www.elife2013.gr/index.php/el/programma-sinedriou), όπου θα παρουσιασθεί έρευνα που εκπονήθηκε στο μάθημα Εμπειρική Εγκληματολογία κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

Η διδάσκουσα

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-10-26