σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 


  • Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος ότι το μάθημα

Οικονομική Κοινωνιολογία

δεν θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 21 Οκτ. ε.έ. 09.00-12.00

λόγω δέσμευσης του διδάσκοντα σε υποχρέωση του Τμήματος.

  •  Το μάθημα με νεώτερη ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία που θα ορισθεί από τη Γραμματεία.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-10-19