σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 


Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα:

"Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία-Θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής" (κωδ. 030794, εξαμήνο Α')

και

"Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Ι" (κωδ. 030052, εξαμήνο Ε')

που διδάσκει ο Καθηγητής κ. Δημ. Λαμπρέλλης δεν θα διδαχθούν την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας,

το μάθημα

"Κοινωνία και Χώρος" (κωδ. 030215, εξαμήνο Γ')

που διδάσκει ο Καθηγητής κ. Παν. Δουκέλλης, δεν θα διδαχθούν την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 και τέλος

το σεμινάριο

"Εγκληματολογία και Λογοτεχνία" (κωδ. 030080, εξαμήνο Ζ')

που διδάσκεται από τον Καθηγητή κ. Γ. Νικολόπουλο αναβάλλεται λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.

 

Από τη Γραμματεία.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-10-15