σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΜΠΣ - Κοινωνιολογίας στους υποψηφίους των ΤΕΙ για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνιολογίας ότι το μάθημα

1. Η Γένεση της Νεοελληνικής Κοινωνίας Ι: Δομές και λειτουργίες 14ος-18ος αιώνας

θα εξατασθεί από τον κ. Γ. Καραμπελιά

Πέμπτη, 1η Σπετεμβρίου 2011

ώρα 14.00

Γραφείο Ε 15

αντί του Σαββάτου 27 Αυγούστου 2011.Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-08-25