σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Η εξέταση των μαθημάτων του τμήματος Κοινωνιολογίας

"Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις μεθόδους Διδιάστατης και Πολυδιάστατης Ανάλυσης" (κωδ. 030611 - εξάμηνο Β')

και

"Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας: Η Ποιοτική Προσέγγιση" (κωδ. 030619 - εξαμηνο Γ')

της καθηγ. Α. Καλαματιανού μεταβάλλεται από Τετάρτη, 18.09.2013, σε

Σάββατο, 21.09.2013 και ώρες

  • 14:00-16:00 - αίθ. 102 (Α-Θ), 301 (Ι-Λ), 209 (Μ), και
  • 16:00-18:00 - αίθ. 102 (Ν-Ο), 301 (Π-Σ), 209 (Τ-Ω)

και της καθηγ. 'Α. Λυδάκη από Πέμπτη, 19.09.2013,

Παρασκευή, 20.09.2013 και ώρες

  • 09:00-11:00 - γαρφ. Ε11 (Α-Κ), και
  • 11:00-13:00 - γαρφ. Ε11 (Λ-Ω)

λόγω συμμετοχής των διδασκόντων στην απεργιακή κινητοποίηση των μελών ΔΕΠ.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-09-18