σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν οι όροι για την πραγματοποίηση κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων άλλων Τμημάτων / Σχολών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας:

► Προϋποθέσεις κατάταξης

► Εξεταστέα μαθήματα και ύλη

► Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές

► Διαδικασία εξέτασης

Περισσότερα βλ. συνημμένα, άνω δεξιά

► Ειδικότερα για το μάθημα Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη διευκρινήσεις επί της ύλης βλ. συνημμένα zip (άνω δεξιά).