σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 "Στον φάκελο "Επιλογή κειμένων" της εξεταστέας ύλης του μαθήματος

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ

(ΥΠ Β' εξαμήνου - Κ.Μ. 214)

αφαιρούνται από την ενότητα

"Πολιτισμική Εγκληματολογία"

οι σελίδες 19-26

δηλ. το κεφάλαιο:

Το πολιτισμικό νόημα του εγκλήματος. Η [νέα] Πολιτισμική Εγκληματολογία ,

λόγω τεχνικού προβλήματος κατά την ανάρτησή τους στον ΄Πάνδημο΄.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-06-26