σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι (ΚΟΙΝ 622)
  2. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΚΟΙΝ 055)
  3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (ΚΟΙΝ 797)
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΚΟΙΝ 168)
  5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ (ΚΟΙΝ 680)
  6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ι (ΚΟΙΝ 718)
  7. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΛΟΓΙΟΣΥΝΗΣ (ΚΟΙΝ  174)
  8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ (ΚΟΙΝ 186)

 

 Αναλυτικά τροποποιείται το πρόγραμμα εξετάσεων  σχετικά με τα ανωτέρω μαθήματα ως ακολούθως: 

 1. Φέρεται σε γνώση των εξεταζομένων στο μάθημα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι

(ΚΟΙΝ 622)

που διδάσκει η κ. Diana Riboli, λέκτωρ, ότι το Πρόγραμμα Εξέτασης του μαθήματος αναπροσαρμόζεται, λόγω της γενικής απεργίας, ως ακολούθως

Πέμπτη 30-06-2011

Αίθουσα Ε1

09.00-18.00 Π-Ω

Σάββατο 02-07-2011

Αίθουσα Ε1

09.00-18.00 Α-Ζ

Τρίτη 05-07-2011

Αίθουσα Ε1

09.00-18.00 Ι-Ο2. Φέρεται σε γνώση των εξεταζομένων στο μάθημα

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

(ΚΟΙΝ 055)


που διδάσκει η κ. Μ. Κοτέα, Επίκ. Καθηγήτρια, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28-09-11, λόγω της γενικής απεργίας,  αλλά

Παρασκευή 01-07-2011

ώρα 09.00-11.00

στο

Ε15 γραφείο3. Φέρεται σε γνώση των εξεταζομένων στο μάθημα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

(ΚΟΙΝ  797 )

που διδάσκουν ο κ. Ε. Τσοτσορός, καθηγητής, και ο κ. Μ. Κήπας, επίκ. καθηγητής, θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο, 09-07-2011

ώρα 10.00

στο

Ε 17 γραφείο 4. Φέρεται σε γνώση των εξεταζόμενων στο μάθημα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

(ΚΟΙΝ 168)

που διδάσκει ο κ. Μ. Κήπας, επίκ. καθηγητής, θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή, 08 - 07- 2011

ώρα 09.00

στο

Ε 17 γραφείο5. Φέρεται σε γνώση των εξεταζομένων στο μάθημα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

(ΚΟΙΝ 680)
 

που διδάσκει η κ. Β. Βλάχου, λέκτωρ, ότι το Πρόγραμμα Εξέτασης του μαθήματος αναπροσαρμόζεται, λόγω της γενικής απεργίας, ως ακολούθως
 

Τρίτη, 05-07-2011

12.00-14.000
 

Αμφ. 2: Α-Κ

Α1: Λ-Ω
6. Φέρεται σε γνώση των εξεταζομένων στο μάθημα
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ι

(ΚΟΙΝ 718)
 

που διδάσκει ο κ. Χ. Μελετιάδης, καθηγητής, ότι το Πρόγραμμα Εξέτασης του μαθήματος αναπροσαρμόζεται, λόγω της γενικής απεργίας, ως ακολούθως
 

Δευτέρα, 18-07-2011

18.00-20.00

102:  Α-Ι
108:  Κ-Λ
209:  Μ-Π
Αμφ. 2: Ρ-Σ
Α1: Τ-Ω
 
7. Φέρεται σε γνώση των εξεταζομένων στο μάθημα

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ 20ο  ΑΙ.

(ΚΟΙΝ 174)
 

που διδάσκει ο κ. Χ. Μελετιάδης, καθηγητής, ότι το Πρόγραμμα Εξέτασης του μαθήματος αναπροσαρμόζεται, λόγω της γενικής απεργίας, ως ακολούθως (Προφορική εξέταση)
 

Δευτέρα, 18-07-2011

20.00

Ε10 Γραφείο: Α-Ω
  

8. Φέρεται σε γνώση των εξεταζομένων στο μάθημα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ

(ΚΟΙΝ 186)


που διδάσκει ο κ. Ι. Τσικριπής, ότι το Πρόγραμμα Εξέτασης του μαθήματος αναπροσαρμόζεται, λόγω της γενικής απεργίας, ως ακολούθως:
 

Τρίτη, 05-07-2011

17.00-19.00
Α1: Α-Ω 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-06-27