σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του ΄Η εξαμήνου

  "Οικονομίες του Αρχαίου Κόσμου" (κωδ. 030221)

του καθηγ. κ. Παν. Δουκέλλη δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27/05 λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-05-27