σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται από τη διδάσκουσα Β. Βλάχου ότι το μάθημα

Ειδικά Θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας: Μελέτη περιπτώσεων,

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21/5/2013, αλλά θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 20/5/2013 στο Μ.Ο.Δ. Αθήνας

(ώρα 8.45 π.μ.).


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-05-16