σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 


Σεμινάριο "Κοινωνία και Κοινοτισμός" - Στ εξάμηνο (Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)


Ο αναπληρ. καθηγ. κ. Τρύφ. Κωστόπουλος ανακοινώνει ότι η παράδοση και παρουσίαση των εργασιών  θα γίνει στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011
    • ώρα 12:00  02:00
    • Αίθουσα Ε1
  • Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011
    • ώρα 12:00-02:00 
    • Αίθουσα Ε1

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-06-16