σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας

Το Πρόβλημα των Αξιών και των Θεωρητικών Αφαιρέσεων (Κοινωνιολογία της Γνώσης)

της καθηγ. κ. Μ. Αντωνοπούλου δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμοτη 18/04.

 

- Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-04-18