σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 


Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του μαθήματος  

"ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ" 

(κωδ. 030614)

της καθηγήτριας κ. Ν. Κυριαζή θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 19-03-2013,

ώρα 16.00-19.00

στο Αμφιθέατρο 2


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-04-17