σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας

Το Πρόβλημα των Αξιών και των Θεωρητικών Αφαιρέσεων (Κοινωνιολογία της Γνώσης)

της καθηγ. κ. Μ. Αντωνοπούλου δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμοτη 11/04.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-04-11