σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011, 16.00-19.00 θα πραγματοποιηθεί συμ[πληρωματικό μάθημα Κοινωνιολογίας του Χρήματος από τον καθηγητή κ. Ευάγγελο Πρόντζα (Γραφ. Ε20).

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-06-11