σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Ανακοινώνεται ότι η καθηγ. κ. Χρ. Κωνσνταντοπούλου λόγω ασθενείας δεν θα πραγματοποιήσει τη διαδασκαλία των μαθημάτων 162 και 171 αύριο 20/3.
  • Επίσης δεν θα δεχθεί στο Γραφείο της φοιτητές - τριες, σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών υποδοχής τους.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-03-19