σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το Σεμινάριο του 'Η Εξαμήνου

Η Ευρωπική Διάσταση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (κωδ. 030213)

Θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη, 14:00-17:00 στην αίθουσα Γ2.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-03-14